26 Januarie 2014   9vm
N.G. Gemeente Ventersdorp

2 Februarie 2014  9vm
N.G. Gemeente
Monumentpark-Wes

16 Februarie 2014  9vm
N.G. Gemeente Wonderboompoort
2 Maart 2014  9vm
N.G. Gemeente Porterville

9 Maart 2014  9vm
N.G. Gemeente Riebeeck-kasteel

9 Maart 2014 Aanddiens
AGS Wolseley

16 Maart 2014  9vm
AGS Gemeente op die Rots
Proteahoogte

16 Maart 2014 6nm
Radio Disa Parow
B    I    A    N    C    A
A  N  D   F R  I  E  N  D  S

W o o r d   en   S a n g   B e d i e n i n g
W o r d   a n d   S o n g   M i n i s t r y